ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНО- КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВО

Т. Марусей

Анотація


Туристично-краєзнавча підготовка студентів є одним із напрямів системи педагогічної освіти. Її необхідність зумовлена професійними вимогами та загальною потребою розв’язування проблем сьогодення, які пов’язані з навчанням і вихованням молодого покоління. Адже, за визначенням сучасних вітчизняних педагогів, взаємозв’язаний та комплексний розвиток краєзнавства і туризму вказує на суть та зміст туристично-краєзнавчої діяльності: «Виключно важлива роль належить тому освітньо-в иховному комплексу знань, що їх об’єднує поняття краєзнавства, всебічного вивчення місцевості, на якій проживають і яка уточнює поняття, рідний край, і туризму як засобу, який допомагає реалізовувати краєзнавчо- народознавчий напрям і активно впливає на формування здорового способу життя і високих моральних якостей людини» [6, с. 178].


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 464 с.

Лугова О. І. Туристичне краєзнавство як напрям загального краєзнавства України: питання теорії та генези / Лугова О. І., Попович С. І. // Туристично-краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 3.

Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько- краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2010. – 248 с.

Туристсько- краєзнавча робота в університеті / В. Куйбіда, Б. Пангелов, Н. Пангелова, В. Хомич // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С. 8–13.

Обозний В. В. Краєзнавча підготовка менеджерів туризму в умовах педагогічного університету : [монографія] / В. В. Обозний. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 204 с.

Обозний В. В. Краєзнавство : навч. посіб. / В. В. Обозний. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 265 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.