СПОРТИВНО-ТУРИСТСЬКА АНІМАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ У СФЕРІ СПОРТИВНО- ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

Л. Тимошенко, К. Лабарткава, А. Кухтій

Анотація


Комбінація активного та пасивного відпочинку рекреантів незалежно від вікової категорії та соціального статусу передбачає наявність рухової активності, якій притаманне емоційне «переключення», незвичайність, святковість, несхожість на те, чим займаються у своєму повсякденному житті, тому спортивно-о здоровчий туризм (СОТ) – це перспективний і загальнодоступний засіб активного відпочинку широких верств населення. Виникає потреба цілеспрямовано готувати фахівців для сфери СОТ, оскільки традиційно цю нішу продовжують займати фахівці, що не мають фахової освіти [1, 2]. Сфера спортивно- оздоровчого туризму не менше, ніж всі інші, потребує висококваліфікованих фахівців і наукових співробітників, що володіють не тільки загальними, але й спеціальними компетенціями [3].

Мета дослідження – довести необхідність уведення елементів спортивно- туристської анімації у навчальний процес підготовки майбутніх фахівців з туризму.


Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва І. С. Можливості використання анімаційних програм в туризмі Агеєва І. С. // Молодий вчений. – 2012. – № 6. – С. 123–125.

Богданова Н. В. Анимация в туристско- краеведческой деятельности / Богданова Н. В. // Проблемы и перспективы социального и спортивно- оздоровительного туризма : сб. науч. ст. и материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Москва : РГУФКСМиТ, МосгорСЮТур, 2012. – С. 170– 172.

Махов И. И., Махов И. В. Использование коммуникативных туристских игр на уроках физической культуры / Махов И. И., Махов И. В. // Проблемы и перспективы социального и спортивно-о здоровительного туризма : сб. науч. ст. и материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Москва : РГУФКСМиТ, МосгорСЮТур, 2012. – С. 132–134.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.