СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В. Холявка

Анотація


Готельно-ресторанний бізнес є одним із найбільш прибуткових напрямів економічної діяльності у світі. Щороку зростає кількість як аналогічних, так і спеціалізованих засобів розміщування, які потребують для забезпечення комфорту і якісного рівня обслуговування висококваліфікованих працівників. Дедалі більше роботодавців прагнуть, щоб їхні працівники володіли м’якими навичками (soft skills), які належать до переліку базових компетенцій, якими повинен володіти працівник на рівні, не нижчому, ніж професійними знаннями та навичками.

За даними роботодавців готелів та ресторанів ефективність працевлаштування та кар’єрне зростання працівників залежить від soft skills на 85 %. Саме вимоги ринку праці зумовлюють якісні зміни під час укладання освітніх програм, зокрема наявність у них компетентностей, які б створювали передумови формування соціальних навичок у випускників.

Метою нашої роботи є визначення специфіки формування soft skills фахівців сфери обслуговування у процесі професійної підготовки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лавриш Ю. Навички соціальної взаємодії як необхідна складова підготовки інженерів у сучасному університеті / Ю. Лавриш // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2015. – Вип. 37. – С. 104–111.

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/ 2020/03/241-gotel- restoran-sprava

Top 10 hospitality and tourism soft skills [Electronic resource]. – Access mode: https://blog.ssth.ch/top-10-soft-skills- hospitality-tourism.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.