ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

У. Гузар, Ю. Музика

Анотація


Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави є сучасна туристична інфраструктура.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що сучасний розвиток готельно-р есторанного бізнесу базується на побудові такої системи обслуговування, яка необхідна для надання якісних послуг своїм клієнтам.

У всьому світі готельно- ресторанний бізнес є одним з найбільш привабливих для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих країнах не буває нижчою за 40 %, досягаючи в «туристичних» зонах відмітки 100 %. Щодо України, то, на думку спеціалістів, наявність не дуже вимогливих до рівня сервісу платоспроможних клієнтів давала змогу досягати рентабельності 50 % [1].


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев Д. Ресторан по інтересах / Д. Алексеев // "Ресторанные ведо- мости". – 2006. – No 101. – С. 12–14.

Осоліхін Я. В. Деякі проблеми розвитку готельного бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.confcontact.com/2017- ekonomika-i-menedzhment/10_osolihin.htm (дата звернення: 27.10.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.