НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ТА ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ЗМІЇВЩИНИ З УРАХУВАННЯМ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТА НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID‐19

B. Дуб, Д. Горєлков

Анотація


Слобожанщина – це край із гостинним населенням та багатими національними традиціями. Важливим чинником для функціонування та розвитку туристичної та готельної індустрії Харківщини, як і більшості регіонів України, є її природні рекреаційні ресурси, а саме природно-­заповідний фонд, ліси, водні ресурси та історична спадщина. Природно-­заповідний фонд (ПЗФ) Харківської області має унікальні цінні природні територіальні комплекси, є складовою частиною національної мережі ПЗФ України і містить 220 територій та об'єктів загальною площею 53 тисячі гектарів, що становить близь- ко 2 % від загальної площі нашого регіону [1].

Повний текст:

PDF

Посилання


Туризм на Харківщині. Природно-­рекреаційні ресурси та істори- кокультурний потенціал регіону : бібліогр. путівник / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. М. Єрофєєва. – Харків, 2008. – 203 с.

З виступу директора Українського НДІ лісового господарства та меліорації Віктора Ткача [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// kharkivoda.gov.ua/news/104485.

Публічний звіт державного агентства лісових ресурсів України за 2019 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/ images/news_2020/26022020.pdf

Інформація Харківського облуправління лісового та мисливського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. oblrada.kharkov.ua/ua/509980/1udd/KO/10698

Насонова О. Вірус вбиває ресторанний бізнес [Електронний ресурс] / О. Насонова // Економічна правда – Режим доступу: https://www. epravda.com.ua/columns/2020/03/12/657986/

Гостиничный бизнес и коронавирус: как правильно выходить из карантина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohotel.ru/ news‐223239/0/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.