АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ РЕАБІЛІТОЛОГІВ ДЛЯ ГОСПІСІВ

Т. Климова, Т. Колісниченко

Анотація


Сьогодні велике розмаїття типів готелів. У розвинутих країнах що- разу більше пощирюється практика створення госпісів – пансіонів для тимчасового перебування людей з інвалідністю. Розглядаючи рух розвитку госпісів як різновиду готельного бізнесу в Україні, слід зазначити актуальність підготовки спеціалістів, зокрема – реабіліто- логів, для вказаної категорії людей. Метою цього дослідження є спроба системного висвітлення та ак- туалізація проблеми забезпечення реабілітологами госпісів в Україні та можливості розширення мережі госпісів, як державних, так і ко- мерційних структур готельного типу зі спеціальною орієнтацією.

Повний текст:

PDF

Посилання


Круль Я. Основы гостиничного дела : учеб. пособие / Я. Круль. – Киев : Центр учебной литературы, 2011.

Климова Т. В. Проблеми створення хосписів для осіб з особливими по- требами як різновиду готельного бізнесу / Т. В. Климова // Управління економікою: теорія та практика : зб. наук. пр. – Київ, 2018. – С. 110–115.

Карпьяк О. Паллиативная помощь в Украине: как избавиться от чашки с кипятком [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc. com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/11/151106_ru_s_palliative_care_ ukraine


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.