МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

Л. Польова

Анотація


Готельне господарство впливає як на розвиток індустрії туризму загалом, так і на інші види діяльності, які обслуговують туристичну сферу. В умовах конкуренції закладів розміщення успіх і результати економічної діяльності, а також задоволення потреб клієнтів зале- жать від якості наданих послуг. У закладах розміщення управління персоналом та організація про- цесу залежить безпосередньо від розроблення та впровадження ефективної системи мотивації працівників підприємства. Саме ця система дає змогу створити міцну команду із високим рівнем від- дачі та якістю послуг, що допоможе закладам розміщення досягти поставлених бізнес-­завдань [2].

Повний текст:

PDF

Посилання


Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. – Київ : КНЕУ, 2004. – 345 с.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг : навч. посіб. / О. О. Любіцева. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 436 с.

Малик Л. О. Економіка та організація формування маркетингової ту- ристичної індустрії в Україні : монографія / Л. О. Малик. – Дрогобич, 2011. – 394 с.

Мальська М. П. Готельні ланцюги світу: сучасний стан та перспективи розвитку / М. П. Мальська, Л. С. Безручко. – Львів : ЛІЕТ, 2018. – 290 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.