ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

О. Сиром’ятникова

Анотація


За сучасних умов господарювання розвиток готельно-ресторан- ного бізнесу в Україні є пріоритетним напрямом, зважаючи на те, що він здатен забезпечити стабільне зростання ВВП, сприяє збільшенню кількості робочих місць та зміцненню привабливості країни на між- народній арені. Унаслідок оголошеної у березні 2020 р. ВООЗ пан- демії COVID‐19 національна економіка зазнала глибокої системної кризи. Проблеми, що пов’язані з поширенням COVID‐19, вплинули на роботу підприємств готельно-­ресторанного бізнесу та поставили їх на межу виживання, що зумовлює необхідність дослідження їхньо- го сучасного стану та перспектив розвитку, визначення основних проблем та чинників, що сприятимуть виходу з кризи та ефектив- ному функціонуванню.

Повний текст:

PDF

Посилання


Україна після коронакризи – шлях одужання : наук. доп. / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, С. В. Ковалівська, О. О. Коломієць [та ін.]. – Київ : НІСД, 2020. – 304 с.

Коронавірус – український бізнес на карантині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://opendatabot.ua/business-­quarantine (дата звер- нення: 15.11.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.