ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

О. Фальченко, Н. Побережна

Анотація


Ефективне функціонування галузі готельно-­ресторанного госпо- дарства є максимально високим рівнем задоволення обслугову- вання споживачів та залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників діяльності бізнесу. Одним із внутрішніх чинників високого рівня обслуговування споживачів є раціональний розподіл праці персоналу готельно-­ ресторанного господарства, щоб відповідати сучасним технологіям та технічному рівню, тому метою є обґрунтування видів розподілу праці працівників готельно-­ресторанного господарства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пономарьова М. С. Сутність оплати праці та матеріального стимулю- вання в умовах трансформаційних змін / Пономарьова М. С. // Вісник ХНАУ. Cерія: Економічні науки. – 2014. – No 5. – С. 297–302.

Фальченко О. О. Напрями раціональної організації праці готельно-ресто- ранного господарства / Фальченко О. О., Побережна Н. М., Юр'єва І. А. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – No 6(17). – С. 393–397.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.