ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

Г. Щука

Анотація


Гастрономічний туризм, як зазначають науковці, є складовою частиною культурно-­просвітницького туризму і покликаний «пре- зентувати етнічну (почасти регіональну) кухню як компонент тра- диційної культури певного етносу або його частини» [1, с. 94]. Як напрям він виокремився нещодавно (термін увів Л. Лонг, 1998 р.), і в туризмології ще тривають дискусії щодо його назви (culinary / food / gastronomic tourism) та внутрішньої структури (за етнічними ознаками, за видами страв та напоїв, технологією приготування, осо- бливостями споживання тощо).

Повний текст:

PDF

Посилання


Любіцева О. О. Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світо- вий контекст / О. О. Любіцева // Географія та туризм. – 2013. – Вип. 24. – С. 93–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2013_24_15.

Офіційний сайт World Food Travel Association (Всесвітня Асоціація гастрономічного туризму). – Режим доступу: https://worldfoodtravel. org/what-is-food-tourism-­definition-food-tourism.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.