ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ

О. Геча, У. Ханас

Анотація


Теоретичні аспекти означеної проблематики досліджували такі українські вчені: Т. І. Козак, Е. В. Козловський, Г. О. Кучерява, Ю. В. Мігущенко, Д. І. Соловйов. Вони присвятили свої роботи вивченню проблем цієї тематики в контексті євроінтеграції України та реформ державного регулювання туристичної сфери. Досвід Сполученого Королівства є надзвичайно важливим для України, оскільки країна перебувала в складі ЄС та розпочала заново свій самостійний шлях розвитку галузей економіки (зокрема і туристичної). Проте недостатньо розкритою є тема втілення змін та впровадження інновацій на практиці та їхнього прикладного значення для розвитку туристичної індустрії Сполученого Королівства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Козловский Е. В. Иностранный опыт регулирования международного туризма и его использование в Украине : учеб. пособие. – Москва, 2015. – С. 121–123.

Інституційне забезпечення розвитку сфери туризму в українсько–польському транскордонному регіоні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.lviv.ua/analytics/140.htm. (дата звернення: 08.11.2020).

Брендинг як інструмент підвищення ефективності туристичної детонації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/znpdme/2011_2/osipchuk.pdf. (дата звернення: 09.11.2020).

About the Ministry / Ministry of Sport and Tourism [Electronic resource]. – Access mode: http://msport.gov.pl/en/ministry (date of aplication: 08.11.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.