ДЕСТИНАЦІЯ ЯК ФОРМА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ

А. Голод, М. Базюк

Анотація


Значного поширення в сучасній українській туристичній регіоналістиці набуло уже давно відоме у зарубіжній науці поняття дестинації, яку трактують загалом як локальну туристичну систему (територіальну одиницю), що має спільні риси із традиційною для національної рекреаційної географії концепцією територіальних рекреаційних систем.

Зауважимо, що засновник концепції дестинацій Н. Лейпер цілком слушно вважав туризм системою взаємодії регіону, який генерує туристів, та регіону, що приймає туристів [5]. Отже, з одного боку автор наголошував на системності категорії туризму, а з іншого – звертав увагу на те, що саме дестинація у ній відіграє ключову роль.


Повний текст:

PDF

Посилання


Головчан А. І. Теоретико- методологічні підходи до визначення сутності туристичних дестинацій та управління ними / Головчан А. І. // Торгівля і ринок України. – 2009. – № 27. – С. 157–162.

Голод А. П. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / А. П. Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 350 с.

Леонт'єва Ю. Ю. Формування та реалізація стратегії розвитку регіональної туристичної дестинації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / Леонт'єва Ю. Ю. – Харків, 2010. – 21 с.

Лужанська Т. Ю. Стратегії розвитку регіональних туристичних дестинацій / Лужанська Т. Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 2. – С. 175–180.

Leiper N. The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and the Tourist Industry / Leiper N. // Annals of Tourism Research. – 1979. – Vol. 6, № 4. – Р. 390–407.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.