ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

О. Никига

Анотація


Туризм є однією з найбільш прибуткових галузей світової економіки, яка має швидкий розвиток. Важливий напрям розвитку туристичної діяльності – гастрономічний туризм. Цей вид туризму є новим напрямом, але одним із найпопулярніших. Ефективність розвитку цього виду туризму багато в чому залежить від низки чинників, що впливають на його розвиток. За сучасних умов цей вид туризму стає вагомим чинником соціально-е кономічного розвитку суспільства. Перевага гастрономічного туризму порівняно з іншими – те, що він є компонентом усіх турів, а також може розвиватися у кожній країні, адже кожна країна має свою національну кухню.

Метою дослідження є вивчення чинників розвитку гастрономічного туризму.


Повний текст:

PDF

Посилання


Величко В. В. Дослідження факторів розвитку туристської індустрії України / Величко В. В. // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 102. – С. 470–475.

Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации / М. А. Жукова. – Москва : Финансы и статистика, 2014. – 200 с.

Корсак В. І. Фактори впливу на формування регіональних роздрібних мереж торгових закладів / Корсак В. І. // Агросвіт. – 2013. – Вип.4. – С. 45–51.

Кулич І. Б. Вплив валютних коливань на туристичний сектор економіки України / Кулич І. Б. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – Вип.11. – С. 345–352.

Шевчук В. О. Знання як чинник виробництва: дискусійні питання теорії / Шевчук В. О. // Водний транспорт. – 2016. – Вип.1. – С. 130–138.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.