ЛЮДИНА, ЩО ПОДОРОЖУЄ, ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНИХ ТУРИЗМОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Г. Скляр

Анотація


Туризм як вид економічної діяльності пов'язаний із процесами та відносинами забезпечення життєдіяльності людини, яка тимчасово покинула постійне місце проживання і подорожує з некомерційною метою. У цьому контексті людина, яка подорожує, – суб’єкт (учасник) туристичної діяльності, процеси здійснення якої, відповідно, є об’єктом наукової рефлексії прикладних економічних досліджень. Статус об’єкта досліджень людина, яка подорожує, набуває у «чистій» туристичній науці, вітчизняним представником якої є туризмологія. Структура туризмології має міждисциплінарний характер, а її важливий компонент – економіка туризму. У зв’язку з цим своєчасним, на нашу думку, є дослідження процесів формування людиномірного економічного туристичного знання, тому тема статті є актуальною.

Мета дослідження – огляд джерел і процесів формування людиномірного економічного знання у останніх наукових роботах туризмологів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанов Г. В. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні: аналітична доповідь / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук. – Київ : НАУ, 2017. – 100 с.

Божко Л. Д. Наукометричний аналіз українських дисертацій із туризму (1991–2014) / Л. Д. Божко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філософія. Музикознавство. – 2016. – Вип.1. – С. 11–20.

Бондаренко И. С. Теоретические аспекты туризма: эволюция подходов и научных школ / И. С. Бондаренко // Торгівля і ринок України. – 2017. – № 1. – С. 48–54.

Герасименко В. Г. Теорія туризму як складова туризмології / В. Г. Герасименко // Вісник соціально-е кономічних досліджень. – 2011. – Вип. 2. – С. 173–180.

Мілінчук О. В. Еволюція туризму як об’єкта наукових досліджень /

О. В. Мілінчук // Інтелект ХХІ. – 2017. – № 2. – С. 300–308.

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.