РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КІННОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

О. Стецюк

Анотація


В Україні люди здавна займалися розведенням та використанням коней. На сучасному етапі розвитку цієї галузі господарства конярство ведуть у племінному, робочо- користувальному (кінні цирки, прокат, іпотерапія, кінноспортивні школи, гужовий транспорт, туризм) та спортивному напрямах.

Дедалі більшої популярності в Україні набуває активне проведення дозвілля, яке пов’язане з використанням коней верхи або в упряжі. Багато науковців говорять про кінний туризм як один із напрямів туризму, що є різновидом спортивного, екологічного або ж екстремального туризму.

Мета нашої статті – аналіз тенденцій розвитку кінного туризму, зокрема інфраструктури кінноспортивних закладів в Україні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Галасюк С. С. Сутність та особливості кінного туризму / С. С. Галасюк // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали XVIII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 19–20.11.2015 р. – Переяслав-Х мельницький : Переяслав-Хмельницький держ. пед. у-т ім. Г. Сковороди, 2015. – Вип. 18. – С. 64–67.

Геращенко Я. М. Види спортивно- екологічного туризму / Я. М. Геращенко, Ф. Ф. Товстоп’ятко // Вісник Запорізького нац. у-ту. – 2013. – № 2. – С. 37–42.

Грицак Ю. П. Организация самодеятельного туризма : учеб. пособие / Ю. П. Грицак. – Харьков : Экограф, 2008. – 164 с.

Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с.

Молодецкий А. Е. Основные направления развития спортивного туризма в регионах Украины / А. Е. Молодецкий, О. В. Евтушенко // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Т. 10, вып. 2. – С. 659–663.

Свида І. В. Сучасні форми екстремального туризму в Закарпатській області / І. В. Свида // Вісник Чернівецького торг.-екон. і-ту. Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 1(41). – С. 239-245.

Ткачова І. Золотий генофонд [Електронний ресурс] / І. Ткачова // Агробізнес сьогодні. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ suchasne-t varynnytstvo/item/7962-zolotyi- henofond.html (дата звернення: 12.10.2020).

Тваринництво України 2019 : стат. зб. – Київ : Державна служба статистики України, 2020. – 160 с.

The importance of trade and movement of Equines in Europe [Electronic resource]. – Access mode: www.europeanhorsenetwork.eu/app/download/27772866/Equine+Conference.pdf (date of aplication: 12.10.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.