ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

І. Агєєва

Анотація


Готельний бізнес – один із найбільш розвинених видів світового бізнесу. Він є невід'ємною частиною ринкового середовища. Людський чинник у цій галузі дуже важливий, також як і ефективний менеджмент персоналу. В теперішній час готельний бізнес вимагає змін, оскільки на ринку готельних послуг виникла реальна конкуренція. Це поставило перед менеджментом підприємств цієї сфери послуг низку нових завдань, таких як необхідність підвищення ефективності, зміцнення конкурентної позиції. Конкурентне середовище вимагає підвищення кваліфікації не тільки обслуговувального, а й керівного персоналу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Козак К. Б. Дослідження проблем управління персоналом в готельно- ресторанній галузі / Козак К. Б., Маркова Г. Ф. // Економіка харчової промисловості. – 2015. – т. 7, вип. 4. – С. 45–51.

Кузнецова К. В. Информационные методы подбора кадров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/31447/1/ conference_tpu-2016-C 24_V2_p92–96.pdf (дата просмотра: 12.11.2020).

Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник /

М. П. Мальська. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 470 с.

Нечаюк Л. І. Готельно- ресторанний бізнес: менеджмент / Л. І. Нечаюк,

Н. О. Телеш. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 325 с.

Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/roglev.htm

Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2005. – 608 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.