ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ КУХНІ НА ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОТУРИЗМУ

Олег Боратинський, Марія Паска

Анотація


На сьогодні туристичними особливостями певного регіону є пізнання історико­к ультурної спадщини. Набутий віками туристичний досвід підказує, що культурна спадщина певної нації зумовлює не лише витвори архітекторів, музикантів, художників, письменників тощо, а й так зване нематеріальне надбання, зокрема етнічна (національна) кухня.
Згідно з літературними даними, етнічна кухня є важливим стимулювальним чинником залучення іноземних туристів, а отже, інвестицій. Це зумовлено тісним переплетенням національних особливостей та традицій народу, що збереглося в етнічному кулінарному мистецтві.
Метою цієї роботи є аналіз концептуальних основ інноваційних чинників розвитку гастрономічного туризму на прикладі етнічної кухні.
Так, гастрономічний туризм для кожного регіону є як новий оригінальний туристичний продукт, зумовлений значними витратами на їжу сучасних подорожніх. Це дасть змогу стверджувати про вплив на якість відпочинку кулінарних особливостей етнічної (регіональної) кухні. Водночас питання інноваційних чинників гастрономічного туризму, зокрема на загальноукраїнському рівні, перебувало в центрі уваги лише Д. Басюк [1].


Повний текст:

PDF

Посилання


Басюк Д. І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні / Д. І. Басюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2012. – № 45. – С. 128–132.

Плюта О. П. «Гастрономічна культура» і «національна кухня» як поняття гуманітарних досліджень їжі / О. П. Плюта // Молодий вчений. – 2017. – № 7.

Голод А. Інноваційні фактори розвитку гастрономічного туризму у Львівській області / Андрій Голод, Оксана Никига // Проблеми активізації рекреаційно­о здоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.­практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 279–282.

Паска М. Потенціал автентичних делікатесних м'ясних продуктів у кон­тексті гастрономічного туризму / Марія Паска, Лариса Баль­П рилипко // Проблеми активізації рекреаційно­о здоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.­практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 283–287.

Paska M. Perspective development of authentic products for restaurant business in gastronomic tourism / Maria Paska, Oryslava Korkuna, Oksana Kyluk // Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values: ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv, 2020. – P. 267–270.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.