МЕТОДИ ГОТЕЛІВ ЩОДО ГАРАНТУВАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Данило Бондаренко

Анотація


Гігієна гостинності, у широкому сенсі, висвітлює екологічну спрямованість діяльності готельєрів, успіх якої базується на професійному навчанні і підвищенні кваліфікації як працівників, так і керівного персоналу [1].
Надання сервісу координують завдяки спрямованим на удосконалення заходам, які контролюють безпеку життя і здоров'я туристів під час їхнього перебування на території готелю.
Основу благополуччя безпеки проживання гарантують: санітарно- епідеміологічні вимоги до облаштування, обладнання та утримання об'єкта розміщення людей, вимоги охорони навколишнього середовища, вимоги до гарантування якості та безпеки харчових продуктів і вимоги до персоналу. Санітарно-е підеміологічну безпеку людей, які проживають в готелях, гарантують через виконання вимог до об'єктів, які надають готельні послуги [2].
Ці вимоги є для готельних комплексів необхідними до виконання, їх належить здійснювати безперервно, щоб підтримувати санітарний режим. Водночас готельєри удосконалюють старі і виробляють нові методи і технології впровадження, контролю та здійснення гігієни діяльності [3].


Повний текст:

PDF

Посилання


Технологія готельної справи: навч. посібник / С. М. Журавльова, В. Д. Біляченко, Т. С. Кукліна, Д. Д. Гурова, О. Л. Зайцева. – Запоріжжя : ТОВ ЛІПС ЛТД, 2010. – 124 с.

Байлик С. И. Гостиничное хазяйство, организация, управление, обслуживание / С. И. Байлик. – Киев, 2006. – 285 с.

Лук'янова Л. Г. Уніфіковані технології готельних послуг : навч. посіб. / Лук'янова Л. Г., Дорошенко Т. Т., Мініч І. М.; за ред. проф. В. К. Федорченка. – Київ : Вища шк., 2013. – 237 с.

Holiday сlick [Electronic resource]. – URL: https://www.holidaycheck.de

Готельно- ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 344 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.