ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ НАССР

Іван Гілецький, Марія Паска

Анотація


Системи управління харчовою безпекою застосовують в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпечних чинників, що можуть вплинути на безпеку кінцевого продукту.
Метою цієї роботи є дослідження особливостей розроблення та впровадження систем харчової безпеки, що базуються на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) на підприємствах ресторанного господарства.
Згідно з законодавством України, а саме на підставі підпункту 2 пункту 6 ст. 20 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (№ 771/97-ВР від 23.12.1997 р., зі змінами та доповненнями), особи, які займаються виробництвом та введенням в обіг харчових продуктів, повинні застосовувати системи НАССР або інші системи гарантування безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових продуктів. Відповідно до Закону України «Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв», передбачено введення системи НАССР на всіх підприємствах харчової галузі, впровадження є обов’язковим для операторів ринку харчових продуктів. Це стосується і закладів ресторанного господарства, у яких уже мають бути впроваджені стандарти харчової безпеки на основі вимог системи НАССР [1].


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо харчових продуктів» від 22.07.2016 № 1602-VII [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602–18

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (№ 771/97-ВР від 23.12.1997 р., зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97%D 0 %B 2 %D 1 %80#Text

Паска М. Методологія управління якістю у закладах ресторанного господарства / Марія Паска, Микола Личук // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 4. – С. 114–115.

Паска М. Сучасні рішення для управління харчовою безпекою в закладах ресторанного господарства / Марія Паска // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 52–55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.