СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Тетяна Карман

Анотація


В умовах сьогодення, з урахуванням динамічного розвитку сучасного ресторанного бізнесу в Україні, перед підприємствами ресторанного господарства постає питання забезпечення швидкої адаптації до умов зовнішнього ринкового середовища. Такі чинники, як прискорення темпів життя та підвищення загального культурного рівня населення зумовлюють високий рівень конкуренції в цьому сегменті ринку.
Характер ринкових реформ вимагає від підприємств ресторанного господарства, задля забезпечення високого рівня конкуренції, зміни методів господарювання, фінансової та маркетингової політики, позиціонування закладу та розроблення новітніх способів задоволення вимог споживачів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андросова Т. В. Маркетингові комунікації в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств торгівлі на міжнародному ринку : монографія. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 174 с.

Організаційно- економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-р есторанної сфери в туристичному контексті [Електронний ресурс] / Галина Нагорняк, Людмила Малюта, Лілія Мельник, Роман Шерстюк // Соціально- економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип. 1(16). – С. 148–158. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu. ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf.

Рябенька М. О. Формування комплексної стратегії маркетингу готельних послуг / Рябенька М. О., Постова В. В. // Ефективна економіка. – 2021. – Вип. 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/112.pdf.

Рябенька М. О. Інноваційні заходи забезпечення конкурентних переваг підприємств у сфері ресторанного господарства / Рябенька М. О. // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2019. – Vol. 3. – С. 94–96.

Шталь Т. В. Маркетингові стратегії підприємств ресторанного господарства : монографія. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 274 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.