ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ВЕНДИНГОВИХ КАФЕ-РЕСТОРАНІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Тетяна Колісниченко, Іван Левицький

Анотація


На сьогодні світова індустрія ресторанного бізнесу перебуває в тяжких умовах конкурентної боротьби за кожного відвідувача і вимушена украй нестримно реагувати на зовнішні зміни умов господарювання. Дедалі більшим попитом останніми роками користується реалізація різних товарів через автомати. В умовах пандемії COVID‑19 набули особливої важливості та популярності безпечні безконтактні технології обслуговування населення, однією з яких є торгівля через торговельні автомати або вендинг.
Вендингом називається продаж товарів і послуг за допомогою автоматичних пристроїв, що приймають оплату. Торгівля через автомати є високотехнологічним, рентабельним і високоприбутковим бізнесом у всьому світі, а в умовах пандемії COVID‑19 досить актуальним [1].


Повний текст:

PDF

Посилання


Свистун Т. Вендинг як сучасний механізм організації торгівлі / Сви‑стун Т., Шкуро А. // Економічна та продовольча безпека України. – 2018. – № 3–4. – С. 50–57.

Мазаракі А. А. Торговельне підприємство: стратегія, політика, конку‑рентоспроможність / А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.‑екон. ун‑т., 2012. – 384 с.

Офіційний сайт Всесвітньої вендингової асоціації. – URL: http://www.worldvet.org (дата звернення: 25.09.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.