АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ЗАКЛАДАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Алла Левчук, Уляна Гузар

Анотація


Розвиток інноваційних технологій та зростання конкуренції на ринку індустрії гостинності зумовлює потребу активного впровадження інновацій.
Мета роботи – характеристика використання інноваційних технологій у діяльності сучасних підприємств індустрії гостинності.
Аналіз літературних джерел свідчить, що питання класифікації інновацій в індустрії гостинності є нечітким, адже існує декілька різноспрямованих підходів щодо цього питання.
Так, В. Н. Руденко вивчає інновації в індустрії гостинності в рамках чотирьох класифікаційних ознак: технологічних, інституціональних, маркетингових та управлінських [1]. А. А. Ігнатьєва пропонує досить широкий перелік видів інновацій у сфері гостинності, проте не виокремлено характерні ознаки чи групи, які їх об’єднують [2]. Науковці Е. О. Похомчикова, Е. Г. Тарханова пропонують більш загальну класифікацію інновацій, яка містить лише дві ознаки: підтримувальні та оптимізовані процеси, а також спрямування на задоволення потреб клієнтів [3].


Повний текст:

PDF

Посилання


Рудченко В. Н. Инновации в туризме и построение подхода по их оценке / Рудченко В. Н. // Ученые записки Санкт-П етербургского университета управления и экономики. – 2014. – № 4. – С. 60–69.

Игнатьев А. А. Инновации в туризме как эффективный метод повышения уровня конкурентоспособности туристского продукта / Игнатьев А. А. // Горизонты экономики. – 2017. – № 4. – С. 28–35.

Похомчикова Е. О. Информационные технологии в сфере обслуживания как направление инновационной деятельности (на примере индустрии гостеприимства) / Похомчикова Е. О., Тарханова Е. Г. // Baikal Research Journal. – 2016. – № 3. – С. 14.

Ключевые гостиничные тренды в 2020 году [Электронный ресурс]. – URL: https://www.frontdesk.ru/article/klyuchevye-g ostinichnye-trendy-v-2020godu (дата обращения: 03.09.2021).

Orfi la- Sintes F. Innovation behaviour in the hotel industry / 5. Orfi la- Sintes F., Mattsson J. // Omega- TheInternational Journal of Management Science. – 2009. – № 2. – Р. 380–394.

Enz C. Innovations in hotel practice / 6. Enz C., Siguaw J. // Cornell Hotel and Restaurant Administration Quartely. – 2003. – № 5–6. – Р. 115–123.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.