ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Денис Миронов, Світлана Рибакова

Анотація


Сучасні готельно-р есторанні комплекси повинні забезпечувати не лише комфортні умови для проживання, а й створювати унікальні готельні послуги, що сприятимуть збільшенню їх реалізації [1]. Індустрію гостинності в економічній літературі вважають як один із складових елементів сфери туризму, а також як вид економічної діяльності, що як «готельна індустрія» спрямована на послуги, як «готельне господарство» на матеріально-т ехнічну базу надання послуг.
Дослідженню тенденцій та перспектив розвитку готельного господарства в Україні сьогодні приділено значну увагу. Встановлено, що для розвитку готельного господарства потрібно досягти певного рівня конкурентоспроможності. Це необхідно для того, щоб нові засоби розміщення змогли витримати конкуренцію і не вийти з бізнесу, оскільки саме конкуренція є найвагомішим стимулом для поліпшення роботи готельного господарства.
Відомо, що розвиток індустрії гостинності в Україні гальмується через такі негативні чинники: відсутність володіння персоналу іноземною мовою, інфраструктуру, культуру мовлення, упровадження інновацій, невідповідність готельних господарств вимогам стандартизації та сертифікації тощо [2].


Повний текст:

PDF

Посилання


Дащук Ю. Є. Географія та туризм : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Харків. нац. пед. уні-ту ім. Г. С. Сковороди (26 лютого 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Лоцмана П. І. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 295с.

Ковальчук Т. Г. Перспективи розвитку готельно- ресторанного бізнесу в Україні в умовах глобалізації світового господарства / Ковальчук Т. Г. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2019. – Вип. 23, ч. 1. – С. 126–130.

Що таке глемпінг та де його шукати в Україні. – URL: https://veterdoit.com/shcho-take-hlempinh-ta-de-yoho-shukaty-v-ukraini/ (дата звернення 28.09.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.