УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Наталія Петришин

Анотація


На етапі організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID‑19) проблеми сервісу, задоволення потреб і поведінки споживачів особливо актуальні і розробляються в руслі економічних, соціологічних, культурологічних і загальнофілософських підходів. Підвищення якості обслуговування споживачів є одним з ефективних напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку послуг ресторанного господарства.
Заклади ресторанного господарства ведуть постійну боротьбу за сег ментацію ринку, пошук нових і утримання постійних споживачів. Для цього заклади ресторанного господарства використовують у своїй діяльності інноваційні технології, які сприяють створенню комфортної атмосфери в закладі, організації кухні та сервісу на належному рівні.
Одним із сучасних напрямів підвищення якості є використання інформаційних технологій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / [Г. Т. Пятницька, Н. О. Пятницька, Л. В. Лукашова та ін..]; за ред.. Г. Т. Пятницької. – 2‑ге вид., перероб. доп. – Київ : Київ нац. торг. – екон. ун‑т, 2010. – 430 с.

Організація ресторанного господарства : підручник / Л. П. Малюк, Н. В. Полстянова, О. Ю. Давидова. – Харків : Лідер, 2016. – 488 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.