ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ТУРИЗМУ

Ольга Радзімовська, Марія Паска

Анотація


Дослідження історико-к ультурної спадщини підтверджують, що Львів здавна славився своїми кулінарними традиціями: від найвідоміших в Австро-У горщині цукерень до авторських ресторанів в сучасній Україні. Тож аналізуючи кухні велику кількість автентичних ресторанів, можна сказати, що варто приїхати до Львова тільки для того, щоб походити по ресторанах і кав’ярнях [1].
Мета – аналіз ресторанного туризму, ознайомлення цільової аудиторії з національною кухнею, а також можливість виробників і локальних підприємств заявити про себе, представити продукцію, яку виготовляють.
Виведенню України на високий економічний рівень великою мірою може сприяти готельно-р есторанний бізнес та туризм, зокрема розвиток гастрономічного туризму, так і новий окремий самостійний шлях – ресторанний туризм. Ресторанний туризм – це подорож, яка передбачає відвідування ресторанів, що відрізняються високою якістю, ексклюзивністю кухні, національним спрямуванням, історико- культурною спадщиною [2].


Повний текст:

PDF

Посилання


Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Вища освіта XXI століття, 2011. – 334 с.

Паска М. Потенціал автентичних делікатесних м'ясних продуктів у контексті гастрономічного туризму / Марія Паска, Лариса Баль-П рилипко // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 283–287.

Paska M. Perspective development of authentic products for restaurant business in gastronomic tourism / Maria Paska, Oryslava Korkuna, Oksana Kyluk // Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values: ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv, 2020. – P. 267–270.

Вишневська Г. Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму / Г. Г. Вишневська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2013. – Вип.31. – С. 112–118. – URL: https://tourlib. net/statti_ukr/vyshnevska.htm.

Стешенко Д. О. Гастрономічний туризм як чинник розвитку туристичної сфери України / Д. О. Стешенко, А. Ю. Парфіненко // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (9 листопада 2012 р.). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – С. 239–241.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.