РОЗВИТОК СЕГМЕНТУ BBQ-РЕСТОРАНІВ В УКРАЇНІ

Михайло Рутинський

Анотація


Барбекю (BBQ) – це прадавня й досі наймодніша техніка приготування страв на непрямому вогні (на жаринах). Основою BBQ‑меню є різноманітні страви з м'яса, які за останні роки істотно урізноманітнилися спектром страв з іншої сировини (овочі, фрукти, морепродукти тощо) та комбінованої сировини (овочево‑м'ясні комбінації).
Масова популяризація барбекю розпочалася з Америки ще в XVII cт., але й досі – у ХХІ ст. – США є головним виробником і споживачем барбекю‑с трав, а також місцем розташування найвідоміших франшиз мереж барбекю‑ ресторанів. Сучасна індустрія BBQ‑ресторанів США – це усаішна галузь економіки із понад 500 мереж і окремих ресторанів, яка щорічно відповідає за праце‑ влаштування понад 30 тисяч працівників та генерує доходи на рівні 2 мільярдів доларів [1, 2, 4].


Повний текст:

PDF

Посилання


HoReCa : навч. посіб. у 3 т. / А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, С. В. Мельни‑ченко та ін.; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.‑екон. унт, 2017. Т. 2. – 312 с.

Завадинська О. Ю., Литвиненко Т. Є. Організація ресторанного господар‑ства за кордоном : навч. посіб. / О. Ю. Завадинська, Т. Є. Литвиненко. – Київ : КНТЕУ, 2004. – 365 с.

Кушнірук Г. Гастрономічний бренд туристичної дестинації / Г. Кушні‑рук, І. Цьолковська // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : збірник матер. Всеукр. наук.‑практ. інтернет‑конф. (Львів, 14 березня 2019 р.). – Львів : ЛІЕТ, 2019. – С. 68–70.

Сусол Н. Я. Організація виробничої діяльності в закладах ресторанно‑го господарства : навчальний посібник / Н. Я. Сусол. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – 316 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.