ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Оксана Давидова

Анотація


Якість та безпека – пріоритетні аспекти виробництва продукції та надання послуг будь-якої галузі. Певні проблеми безпеки та якості харчових продуктів останніми роками неодноразово ставили під загрозу здоров’я споживачів. Неконтрольоване застосування агрохімікатів, зараження довкілля, використання недозволених добавок, мікробіологічні небезпеки та інші зловживання впродовж усього харчового ланцюга, від первинного виробника до споживача, можуть призводити до небезпечності харчових продуктів.
Отже, кожному підприємству потрібно розробляти систему, яка гарантуватиме безпеку продукції. Система має передбачати аналіз небезпек (ризиків), які можуть виникнути під час виробництва продуктів харчування та надання послуг готельно- ресторанного господарства.


Повний текст:

PDF

Посилання


FAO/WHO (1983) The Role of Food Safety in Health and Development, Report of a Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Safety, Technical Report Series 705 WHO.

Prokhorova V. Methodological Aspects of Implementation of the Safety System in the Activity of Hotel and Catering Industry Enterprises / Prokhorova V., Davydova O., V. Protsenko // International Journal of Engineering & Technology. – 2017. –Vol. 7 (4.3). – Р. 502–506.

Economic activity of enterprises: methodical aspects of assessment / Davydova O., Chebanova N., Kashchena N., Chmil H., Protsenko V. // SHS Web of Conferences. – 2019. – Vol. 67.

Qualitative Substantiation of Strategic Decisions in the Field of Cost Management using the Methods of Economic Mathematical Modeling / Havlovska N., Savina H., Davydova O., Savin S., Rudnichenko Y., Lisovskyi I. // TEM Journal. – 2019. – Vol. 8, is. 3. – P. 959–971. ISSN 2217–8309, DOI: 10.18421/TEM83–38, August 2019.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.