РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Ольга Борисова, Світлана Сисоєва

Анотація


Актуальність питань стану туризму в умовах глобалізації та новітніх викликів підтверджує зростання кількості публікацій. Вплив глобалізаційних процесів на туризм досліджували: І. Воронін, А Вороніна [1], В. Зайцева, О. Корнієнко [2], В. Білозубенко, М. Корнєєв, К. Горб [3], О. Мельниченко, В. Шведун [4], О. Борисова, С. Сисоєва [5] та ін. Утім від 2019 р. вся туристична індустрія потерпає від наслідків пандемії, і чи не найбільш постраждалими від неї виявилися релігійний туризм і паломництво. Учені відреагували на цей виклик, про що свідчать праці О. Недавньої [6], В. Титаренко, І. Богачевської [7], О. Борисової, Т. Гузік, Л. Филипович [8], О. Борисової, С. Сисоєвої та ін. [9], О. Борисової [10;11] та ін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронін І. М. Вплив факторів глобалізації на розвиток міжнародного туризму / Воронін І. М., Вороніна А. Б. // Культура народів Причорномор’я. – 2009. – № 176. – С. 115–117.

Зайцева В. М. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / За‑йцева В. М. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2 (8). – С. 55–65.

Білозубенко В. С. Розвиток туристичної інфраструктури крани в умо‑вах глобалізації туризму / Білозубенко В. С., Корнєєв М. В., Горб К. М. // Ефективна економіка. – 2018. – № 10. – URL: http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/10_2018/9.pdf

Мельниченко О. А. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : мо‑нографія / Мельниченко О. А., Шведун В. О. // Харків: НУЦЗУ, 2017. – 153 с.

Borysova О. V. Ecological tourism: pandemic lessons for Ukraine / Boryso‑va О. V., Shvedun V. O., Sysoieva S. I. ect. // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – 11(1). – Р. 91–195.

Nedavnya O. Health Issues in the Guidelines of Christian Churches in the Context of the COVID‑19 Pandemic: Traditions and Innovations / Nedavnya O. – Annals of Cultural Studies. Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2021. – URL: https://www.ceeol. com/search/article‑d etail?id=958532

Tytarenko V. Religious “Covid Fundamentalism” in Eastern and Central Europe: Challenges and Lessons / Tytarenko V., Bogachevska I. // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 2021. – Vol. 41 is. 1. art. 4. – URL: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss1/4.

Borysova O. Ukraine as a Religious Destination / Borysova O., Huzik T., Fylypovych L. // Occasional papers om religion in Eastern Europe. – 2020. – № 9. – Р.75–97.

Borysova O. V. Impact of the Covid‑19 pandemic on religious and green tourism / Borysova O.V, Stankevych S. V., Sisoeva S. I., Synyavina Y.V ect. // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11(3). – P. 292–295.

Борисова О. Релігійний туризм: актуальність для пост‑пандемічної України / Борисова О. // Українське релігієзнавство. – 2020. – № 92. – С. 139–165.

Борисова О. Майбутнє релігії та релігійних практик у пост‑пандемічний період / Борисова О. // Українське релігієзнавство. – 2021. – № 94. – С. 98–126.

Gössling S. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID‑19 / Gössling S., Scott D., Hall C. M. // Journal of Sustainable Tourism. – 2021. – Vol. 29(1). – Р.1–20.

Milano C. Overtourism: Excesses, Discontents and Measures in Travel and Tourism / Milano C., Cheer J. M., Novelli M. C. Milano, J. M. Cheer and M. Novelli // Wallingford, UK: CABI, 2019. – P. 1–17.

Токман В. В. Релігійні організації в умовах пандемії COVID‑19. Інформаційно‑ аналітичний матеріал / Токман В. В. – URL: https://niss. gov.ua/doslidzhennya/socialna‑ politika/religiyni‑o rganizacii‑v‑umovakh‑ pandemii‑covid‑19

Sustainability as the New Normal: A Vision for the Future of Tourism. – UNWTO, 2020. – URL: https://www.unwto.org/covid‑19‑oneplanet‑ responsible‑recovery

Olsen D. H. The COVID‑19 Pandemic and Religious Travel: Present and Future Trends / Olsen D. H. // Occasional papers om religion in Eastern Europe. – 2020. – Vol. 8. – Р. 169–188.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.