РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID‑19

Оксана Давидова, Світлана Сисоєва

Анотація


Туризм забезпечує засобами для існування мільйони людей, а міль ярдам дає змогу гідно оцінити культурну самобутність свого народу і народів інших країн, а також багатство природи. У деяких країнах частка цього сектора у ВВП становить понад 20 %. Загалом туризм є третьою за величиною експортною галуззю світової економіки. Туризм став одним із секторів, що найбільш постраждав від пандемії COVID‑19, яка серйозно позначилася на економіці, отриманні людьми засобів до існування, системі суспільних послуг та обмежила спектр можливостей на всіх континентах. Одним із пріоритетних завдань має бути збереження джерел засобів до існування, що залежать від цього сектора, водночас відновлення туристичної діяльності відкриває перспективи для проведення перетворень з акцентом на те, щоб регулювати вплив пандемії на напрямки, які відвідують туристи, та формувати в населення й працівників підприємств цієї галузі більш високий потенціал протидії шляхом упровадження інновацій, цифровізації, забезпечення стійкості та налагодження партнерських зв’язків [1].

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук З. А. Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг // Бізнес Інформ. – 2020. – № 4. – С. 21–27.

Прохорова В. В. Інноваційні стратегії розвитку підприємств туристичної індустрії як креативна форма організації підприємницької діяльності / Прохорова В. В., Давидова О. Ю., Проценко В. М. // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. пр. УкрДУЗТ. – Харків, 2018. – Вип. 63. – С. 207–215.

Forecasted change in revenue from the travel and tourism industry due to the coronavirus (COVID‑19) pandemic worldwide from 2019 to 2020 // Statista. – URL: https://www.statista.com/forecasts/1103426/covid‑19revenue‑t ravel‑tourism‑ industry‑forecast.

UNESCO, COVID‑19: UNESCO and ICOM concerned about the situation faced by the world’s museums, 18 May 2020. – URL: https://en.unesco.org/ news/covid‑19‑ unesco‑and‑icom‑concerned‑ about‑situation‑ faced‑worlds‑ museums.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable‑development‑report/the‑2030‑agenda‑for‑sustainable‑development.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.