СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ ЯК КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ ВОДНОГО ТУРИЗМУ НА ХАРКІВЩИНІ

Володимир Дуб, Дмитро Горєлков, Анастасія Борис, Анжела Cлюсар

Анотація


Головним каталізатором розвитку водного туризму Харківщини є її водні ресурси. Географічне положення Харківської області з погляду забезпечення водними ресурсами є не досить вдалим. Розташування значної частини області на вододілі рік басейну Дніпра і Дону зумовили невисоку забезпеченість її водними ресурсами. Басейн ріки Дніпро охоплює близько 25 % території, а річки Дон майже 75 % [1]. Ресурси поверхневого стоку місцевого формування становлять 1,9 млрд м3/рік, і за цим показником область перебуває лише на п’ятнадцятому місці в Україні [2].

Повний текст:

PDF

Посилання


Демченко М. А. Гидрография Харьковской области // Материалы Харь­ковского отдела Географического общества Украины – Харьков : изд­во гос. ун­та. 1971. – Вып. 8. – С. 51–65.

Рибалова О. В. Оцінка потенційного ризику здоров’я населення при рекреаційному водокористуванні транскордонних річок Харківської області / Рибалова О. В., Ільїнський О. В., Бондаренко О. О. // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. – Barcelona, Spain, 2020. – P. 52–58.

Аркадія­тур. Туристичне агентство. – URL: https://arkadiya­tour.com.ua/splav­na­bajdarkah­ severnyj­donec

Туризм і подорожі. Сайт туристичного агентства «Green Піпли». – URL: https://www.greenp­tour.com/nezaby­ vaemy­j­severskij­d onets/

Wild tour. – URL: https://wildtour.com.ua/ru/tour/splav­po­severskomu­ doncu­3­dnya/

Бєляєва С. С. Організаційно­ економічні аспекти якості послуг готелів і за­кладів розміщення під час пандемії на COVID­19 / С. С. Бєляєва, О. Б. Куракін, Л. Г. Бишовець // Зб. наук. пр. ЧДТУ. – 2020. – Вип. 57. – С. 54–63.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.