УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ, ЇХНЯ СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Оксана Кулик

Анотація


На сьогодні день туристична галузь є однією з перспективних галузей ринкової економіки, яка динамічно розвивається. Питанням управління туристичними продуктами та туристичними проєктами присвячено багато уваги наукових дослідженнях так в практичній реалізації.
Управління проєктами (англ. project management) – галузь знань із планування, організації та управління ресурсами для успішного досягнення цілей та завершення завдань проєкту [1].
Майже повсюдно в усіх галузях, зокрема і в галузі індустрії гостинності, стурбовані тим, яким чином управляти такими довготерміновими проєктами, щоби втілити їх найбільш ефективно. Великі проєкти туристичної галузі часто є одноразовими проєктами і викликають певні труднощі в операційних менеджерів. Ставки на такі проєкти є дуже високими, вкладаються значні кошти, але проєкти можуть бути запущені даремно внаслідок недосконалого планування та вивчення окупності цього проєкту. Таким чином, багато менеджерів займаються управлінням проєктами. Така потреба в межах операційного менеджменту може виникнути, наприклад, під час створення нових туристично-р екреаційних пансіонів, туристичних гірськолижних курортів та ін. Управління проєктами є основною формою планування та контролю поточної діяльності підприємства [2].


Повний текст:

PDF

Посилання


Вікіпедія [Електронний ресурс]. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Менеджмент: управління проєктами [Електронний ресурс]. – URL: https://pidruhniki.com/1580042053533/menedzhment/upravlinnya_ proektami

Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика / Мальська М. П., Рутинський М. Й., Білоус С. В., Мандюк Н. Л. – Київ : Центр навчальної літератури. 2020. – 544 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.