ТЕМАТИЧНІ ПАРКИ ДОЗВІЛЛЯ ТА РОЗВАГ В УКРАЇНІ

Оксана Стецюк

Анотація


У сучасній міжнародній індустрії туризму та розваг великим попитом серед туристів користуються різноманітні тематичні парки. Великий сегмент туристичних мандрівок вихідного дня пов'язаний саме із тематичними парками. Зокрема, це часто стосується як активного сімейного туризму, так і дитячих та молодіжних організованих груп. Найпопулярнішими та найвідомішими тематичними парками світу є парки Діснеївської концепції, які на глобальному ринку туризму перетворилися в мультипаркові курорти міжнародного значення.
Ринок тематичних парків в Україні перебуває на стадії активного розвитку. Більшість українських об’єктів культурно-р озважального характеру представлено міським парками розваг та дозвілля, аквапарками, парками атракціонів. До тематичних парків в Україні науковці зараховують музеї просто неба (скансени), що належать до групи етнографічних тематичних парків [11].


Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова А. Ю. Тематические парки мира : [учеб. пособие] / А. Ю. Александрова, О. Н. Сединкина. – Москва : КНОРУС, 2013. – 208 с.

Копієвська О. Р. Паркова індустрія : підручник / О. Р. Копієвська. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 220 с.

Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / Мальська М. П., Антонюк Н. В. [та ін.]. – Київ, 2008. – 661 с.

Офіційний сайт мережі ДиноПарків [Електронний ресурс]. – URL: https://dinopark.com.ua/#nase-dinoparky

Офіційний сайт Парку динозаврів DinoSofia [Електронний ресурс]. – URL: https://dinosofia.org/

Офіційний сайт Парку розваг «Уруру» [Електронний ресурс]. – URL: https://ururu.in.ua/

Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : навч. посіб./ І. В. Петрова. – Київ : Кондор, 2005. – С. 87–102.

Савранчук Л. А. Тематичні парки як різновиди антропогенних розважальних комплексів / Л. А. Савранчук // Культурний ландшафт: теорія і практика. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – С. 157–161.

Смочко Н. М. Тематичні парки як поліфункціональні заклади дозвіллєвого комплексу рекреаційної системи / Н. М. Смочко, Т. Кук // Міжнар. та нац. досвід суспільно- геогр. розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мукачево, 17 жовтня 2018 р.) / гол. ред. Т. Д. Щербан. – Мукачево : РВВ МДУ, 2018. – С. 76–80.

Теодорович Л. В. Тематичні парки: практичні аспекти доцільності створення в Україні / Л. В. Теодорович. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 4.

Трошкіна О. А. Класифікація тематичних парків / О. А. Трошкіна, В. В. Калашнікова // Проблеми розвитку міського середовища. – 2013. – Вип. 9. – С. 196–202.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.