ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК КОМПОНЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

Володимир Худоба

Анотація


На сьогодні в процесах глобалізації надзвичайну важливу роль відіграє своєчасна і достовірна інформація. Туристична галузь є однією із галузей сфери послуг, де від туристичної інформації та інформаційного забезпечення залежить її успіх та подальший розвиток. Сучасні інформаційні технології супроводжують весь життєвий цикл туристичного продукту, зокрема від проєктування, реклами, бронювання, реалізації до системи розрахунку.
Варто зауважити, що для інноваційного розвитку туристичної галузі регіону необхідно впроваджувати та використовувати ГІС‑технології, оскільки це дасть змогу зберігати, структуризувати і аналізувати великі обсяги географічної інформації, здійснювати ефективне управління та розвивати регіональні туристичні системи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : Простір‑М , 2015. – 284 с.

Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / Андрій Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с.

Мельник А. В. Впровадження та вдосконалення геоінформаційних технологій у туристичній діяльності / А. В. Мельник // Науковий вісник УжНУ. Серія: Економіка. – 2009. – Вип. 28. – С. 43–44.

Шершньова О. ГІС‑технології як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом / О. В. Шершньова // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 21. – С. 337–343.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.