ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Діана Цесьців, Володимир Худоба

Анотація


Вступ. Туристична галузь набуває щоразу більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери. Діяльність кластеру полягає у комплексному вирішенні проблем та виконанні завдань регіонального розвитку стосовно підвищення конкурентоспроможності економіки регіону, переходу на інноваційну модель розвитку, удосконалення інфраструктури та ін.
Метою є формування туристичного кластеру як інноваційний розвиток туристичної діяльності, спроможний задовольнити потреби іноземних та українських громадян у туристичних послугах.
Одна з перспективних форм геопросторової організації туристичної діяльності – формування інноваційних кластерів. Перевага і новизна кластерного підходу полягають у тому, що він надає високої значущості мікроекономічному складнику, а також територіальному і соціальному аспектам економічного розвитку [2, 4].


Повний текст:

PDF

Посилання


Різноманітність трактувань терміна «кластер» у працях вчених світу. – URL: http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32066.doc.htm.

Спасів Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності / Спасів Н. Я., Хопчан В. М., Хопчан М. І. // Ефективна економіка. – 2010. – № 11. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_11_32.

Туристичний кластер. – URL: https://wikivisually.com/lang–uk/wiki/Ту­ристичний_кластер.

Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної пере­ваги розвитку регіону. – URL: http://tourlib.net/statti_ukr/myhajlichenko4. htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.