ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИКОРДОННОЇ ЗОНИ

Ольга Четирбук, Андрій Голод

Анотація


Прикордонна зона, що в сучасних умовах виконує багато функцій, основними з яких є бар’єрна і контактна, має важливе значення і для розвитку туризму. Саме туристичні ресурси прикордонної зони першими потрапляють у поле зору іноземного туриста, який перетинає державний кордон. Однак у сучасних умовах наявність атрактивних туристичних ресурсів і об’єктів є недостатньою для забезпечення туристичної привабливості території. Потрібна також якісна і різноманітна туристична інфраструктура, що забезпечує доступність туристичних об’єктів та комфортне перебування туристів, зокрема у прикордонній зоні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Голод А. П. Проблеми маркетингу прикордонних туристичних дестина­цій / Голод А. П., Базюк М. Б. // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІІ Всеукр. наук.­практ. інтернет­конф. (30 жовтня 2020 р). – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 97–99.

Голод А. П. Кластерна модель розвитку індустрії гостинності регіо­ну / Голод А. П., Іжевська О. П., Коркуна О. І. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 4(21). – С. 375–380. – URL: http:// www.easterneurope­ebm.in.ua/journal/21_2019/60.pdf (дата звернення: 21.09.2021).

Меленюк В. О. Наукові основи формування та розвитку прикордонних туристичних кластерів / Меленюк В. О., Тивоненко Г. І. // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 6. – С. 94–97


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.