ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Христина Лешко, Юлія Андрушко

Анотація


Позитивний імідж готельних підприємств безпосередньо
впливає на його конкурентоспроможність та збільшує кількість споживачів. Однак це досить довгий і непростий процес, що передбачає створення фірмового стилю, визначення соціально значущої ролі підприємства, його індивідуальності та ідентичності. Імідж готелю залежить від місця розташування, пропонованих послуг і зручностей, зовнішнього сприйняття і внутрішньої атмосфери, а також рівня кваліфікації обслуговувального персоналу і т. д. Для того щоб імідж надавав конкретних переваг необхідно розробляти та впроваджувати механізми ефективного управління ним. Основним завданням управління іміджем у сфері послуг є забезпечення пізнаваності підприємства, формування довіри споживачів, створення кола постійних та можливості залучення нових клієнтів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел. – Київ : Ірпінь: Перун, 2003. – 1440 с.

Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособие / Л. А. Даниль­чук. – Київ : Кондор, 2009. – 234 с.

Лобанова В. А. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при фор­муванні іміджу підприємств туризму та готельно­ ресторанного бізнесу / Лобанова В. А., Бунтова Н. В. // Економiчний часопис­X XI. – 2012. – № 7–8. – С. 64–67.

Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. – Санкт­П етербург, 2000. – 224 с.

Енциклопедія практичної психології. Психологіс. – URL: http://psychol­ogis.com.ua/imidzh.htm (дата звернення: 26.09.2021).

Браун Л. Імидж – путь к успеху. – Санкт­ Петербург, 2001. – 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.