АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІЗ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Христина Лешко

Анотація


Соціально відповідальну діяльність компанія зосереджує не лише на зростанні фінансових показників, але також ураховує екологічні та соціальні аспекти своєї підприємницької діяльності.
Поняття соціальної відповідальності активно почало формувалися впродовж ХІХ–ХХ ст. і здобуло загальне визнання, коли турбота про навколишнє середовище почала зростати, особливо у зв'язку з кліматичними змінами. Основні принципи та правила ділової етики, які стосуються прав людини, трудових відносин, навколишнього середовища та боротьби з корупціє були відтворені у Глобальному договорі ООН. Ці принципи є стандартом або кодексом поведінки соціально відповідального бізнесу в усіх цивілізованих країнах світу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт ISO. – URL: https://www.iso.org/ru/standard/42546.html (дата звернення: 20.09.2021).

Офіційний сайт Global Reporting Initiative. – URL: https://sustainable- performance.totalenergies.com/en/reporting/reporting- standards/global- reporting-initiative-gri (дата звернення: 20.09.2021).

Офіційний сайт SA 8000. Соціальна підзвітність. – URL: https://www.dnv.co.uk/services/sa-8000-social-a ccountability-4363 (дата звернення: 20.09.2021).

Шутаєва О. О. Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу та можливості застосування соціальної звітності в практиці українських компаній / Шутаєва О. О. Побірченко В. В. // Молодий вчений. – 2015. – № 1(2). – С. 104–110.

Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності / О. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Вип. 137. – С. 39–42.

Офіційний сайт. – URL: https://www.qualityaustria.com.pl/ua/соцальна- відповідальність-бізнесу-a-iso-26000/ (дата звернення:20.09.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.