ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

Наталія Павленчик, Мар’яна Свирида

Анотація


Ефективна підприємницька діяльність суб’єктів господарювання індустрії гостинності зумовлює необхідність систематичного та постійного оновлення, відтворення, відновлення та введення в експлуатацію нових, інноваційних засобів виробництва. У нестабільних соціально-е кономічних умовах господарювання, які притаманні нині економіці країни, віднайти достатню кількість коштів хоча б на відтворення чи заміну певних елементів основних фондів, що відпрацювали встановлений термін, для багатьох підприємств є складним та проблемним завданням. До того ж спрямування інвестицій лише на часткове придбання нової техніки та обладнання для забезпечення високоякісного процесу надання послуг на старій технологічній основі може не дати вагомих очікуваних результатів. Часткове оновлення засобів виробництва на застарілій виробничо- технологічній базі та технології може забезпечити, у ліпшому разі, лише просте відтворення, та ще й з високим рівнем затрат, що, відповідно призведе до зниження конкурентоспроможності продукції та прибутковості підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Микитюк П. П., Інноваційна діяльність : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.