КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЕТАП УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН

Ігор Кіндрат, Світлана Криштанович

Анотація


Українська освіта щороку дедалі більше наближається до європейських стандартів, зразкової моделі освіти вищої школи, де передовими є інтерактивні технології, сучасні методи та підходи до організації освітнього процесу. Актуальності набуває впровадження компетентнісного підходу в систему освіти вищої школи як основи гармонізації і комплексного застосування знань, умінь та навичок для навчання, виховання майбутніх фахівців певного виду професійної діяльності, симбіозу виконавчого стилю вирішення проблеми та творчого, абстрактного, критичного мислення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании. – URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910–12. htm.

Астафьев Д. А. Компетентностный подход в современной философии образования / Д. А. Астафьев // Молодой ученый. – 2010. – Т. 2, № 8(19). – С. 145–147.

Красільнікова О. Компетентнісний підхід як основа філософії освіти / О. Красільнікова // Вісник Київського національного торговельно- економічного університету. – 2018. – № 1. – С. 147–156.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.