СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Оксана Давидова

Анотація


Від початку 2020 року в усьому світі відбулися суттєві зміни в усіх сферах життя, які значно вплинули і на функціонування підприємств готельно- ресторанного бізнесу. Вони спонукають власників готельно- ресторанного бізнесу трансформуватися та адаптуватися до нових викликів і умов життєдіяльності. Очевидно, що криза, яку спричинила хвороба COVID-19, стала вирішальною причиною трансформації міжнародної та національної економіки, соціально- економічних відносин, переосмислення наявних умов та винайдення резервів для пристосування до них.
Отже, підприємствам готельно- ресторанного бізнесу необхідно не тільки адаптуватися до змін, а цілеспрямовано створювати можливості для утримання на ринку та знаходити нові вектори розвитку [1–2].


Повний текст:

PDF

Посилання


Давидова О. Ю. Концептуальні фактори розвитку готельно- ресторанної галузі України / Давидова О. Ю., Ліннік В. Ю. // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія: Економіка : зб. наук. пр. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 6. – С. 36–40.

Давидова О. Ю. Формування системи адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-р есторанного господарства / Давидова О. Ю. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2019. – вип. 1(29). – С. 195–207.

Sustainable development of enterprises with digitalization of the economic management / Davydova O., Kashchena N., Staverska T., Chmil H. // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Vol. 29, N. 8s. – Р. 2370–2378.

Давидова О. Ю. Система організації мотивації працівників як фактор підвищення процесу інтелектуалізації на підприємствах / Давидова О. Ю., Чобіток В. І. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Вип. 2(32). – С. 188–199.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.