ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ КУРОРТУ «СХІДНИЦЯ»

Мороз Соломія

Анотація


Важливим соціально орієнтованим компонентом туристич-
ної сфери держави та її регіонів є санаторно- курортне господарство, метою функціонування якого є задоволення потреб різних (часто соціально незахищених) груп населення в лікуванні, оздоровленні та рекреації. Підвищення попиту на санаторно- курортні послуги та зростання конкуренції на туристичному ринку зумовлює потребу пошуку та впровадження нових, більш ефективних методів розвитку санаторно- курортних закладів. У таких умовах одним із важливих пріоритетів розвитку санаторно- курортної сфери України є модернізація, що забезпечить зростання конкурентоспроможності українського ринку санаторно- курортних послуг [1, с. 68].
З огляду на це мета дослідження полягає в обґрунтуванні основних шляхів модернізації санаторно- курортного комплексу курорту «Східниця».


Повний текст:

PDF

Посилання


Мороз С. Р. Модернізація санаторно- курортного господарства як чинник розвитку соціального туризму / Мороз С. Р., Пітюлич М. І. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2020. – Вип. 27. – С. 67–73.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.