ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Юрій Карпенко, Лариса Степанова

Анотація


Зазвичай системна методологія під час дослідження соціально- економічних феноменів, предметів, явищ зосереджує свою увагу на їх елементному складі в системній цілісності, властивостях і закономірностях цих систем, значущості через відповідні функції, місця і ролі елементів у структурі, міжсистемних зв’язків і відносин тощо. Поширені підходи в наукових дослідженнях громадянського суспільства щодо його сутнісно- змістовного тлумачення в контексті осмислення взаємозв’язку та взаємодії з туризмом можна охарактеризувати як сукупність соціальних інститутів та практик, які створені та функціонують задля поширення відповідних цінностей та чеснот, до яких, зокрема, належить інститут туризму.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельник Л. А. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: основні поняття, проблеми та стратегічні напрями / Л. А. Мельник // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1395.

Лаба О. Проблеми становлення інститутів громадянського суспільства в Україні: перспективні шляхи вирішення / О. Лаба // Історико-п равовий часопис. –2015. – № 1. –С. 26–32.

Щедрова Г. П. Громадянське суспільство та політична культура: теоретичний і прикладний аспекти : монографія / Г. П. Щедрова. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 308 с.

Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії : монографія / М. А. Бойчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 211 с.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : монографія / за заг. ред. А. І. Кудряченка. – Київ : НІСД, 2007. – 396 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.